serije.online sa prevodom
Welcome
Prijava / Registruj se


Pratite naš rad i objave na novoj i sve popularnijoj društvenoj mreži VK.COM/svetserija , saznajte sve o popularnim serijama, omiljenim likovima, izlasku novih epizoda i serija, i još mnogo toga. Ulaz u grupu je trenutno otvoren za sve nove članove. Pridružite nam se i pratite naš rad, takođe nam možete pisati i družiti se sa ostalim članovima. Uskoro ćemo zatvoriti ulaz u grupu i biće dozvoljen samo uz odobrenje administratora. Dobro nam došli.

Opšti uslovi korišćenja

Na osnovu Opšte uredbe Evropske unije o zaštiti podataka („GDPR“) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća EU o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, koja menja trenutna pravila vezana za zaštitu podataka, serije.online, efilmovi.info menja opšta pravila korišćenja u skladu s navedenom uredbom.

Korištenjem bilo kojeg dela domene serije.online i efilmovi.info prihvatate sva pravila korišćenja navedene u Opštim pravilima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne delove domene serije.online i efilmovi.info. Navedeni domeni će biti kontrolor podataka (tj. određivaće svrhe i načine obrade podataka). Sve podatke koje obrađuje naši domeni nakon primanja podataka štitit će u skladu s Uredbom o zaštiti podataka. Navedeni domeni će, takođe, pružiti pomoć u slučaju da korisnik čiji se podaci obrađuju želi ostvariti svoje pravo na pristup, ispravljanje, brisanje ili prenos podataka, kao i u slučaju zahteva od nadležnih tela da se dokaže ispunjenje obaveza. Takve odgovarajuće zaštitne mere su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Komisija EU, uključujući dostupnost efikasnih pravnih lekova, među ostalim onih za dobijanje efikasne sudske zaštite i traženje naknade. Navedene mere odnose se na obradu ličnih podataka, načela tehničke i integrirane zaštite podataka. Podaci koje prikuplja i obrađuje serije.online i efilmovi.info koriste se radi identifikacije korisnika i sklapanja obligacionih odnosa. Podaci su dostupni zaposlenima koji rade na servisima i zaposlenima koji rade na održavanju servisa i čuvaju se trajno, ne brišu se.

Ukoliko serije.online i efilmovi.info bude obrađivao podatke koji ne pripadaju korisničkom ugovoru, takvi podaci obrađivaće se u skladu s izjavom o privatnosti koja se odnosi na korisnike serije.online i efilmovi.info.

Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dela domene serije.online i efilmovi.info, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim sadržajem Opštih pravila korišćenja te svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne delove domena serije.online i efilmovi.info, te da ste ih u potpunosti razumeli, prihvatili i samim prihvatom saglasni ste da se vaši podaci obrađuju.

PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

serije.online i efilmovi.info posetiocima u dobroj nameri osigurava korištenje sadržajem na domenima serije.online i efilmovi.info. Svi korisnici i posetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod pravilom da ne krše odredbe Opštih pravila korišćenja te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korišćenje domena serije.online i efilmovi.info. 

serije.online i efilmovi.info sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od posetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domena serije.online i efilmovi.info. Prava korisnika su da imaju pristup dostavljenim podacima koje su naveli korisnici. Korisnici na zahtjev imaju pravo na brisanje podataka koje su dostavili ukoliko to ne dovodi u pitanje slobodu izražavanja i istraživanja.

RIZICI

Korištenjem sadržaja internet-stranice serije.online i efilmovi.info korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

serije.online i efilmovi.info se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domena serije.online i efilmovi.info, za bilo koje radnje korisnika povezanih s upotrebom ili zloupotrebom korištenja domena serije.online i efilmovi.info, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja domena serije.online i efilmovi.info. će informisati korisnike ukoliko dođe do otuđivanja  ili zloupotrebe podataka, a koji se eventualno budu prikupljali.

TAČNOST INFORMACIJA

Informacije objavljene unutar domena serije.online i efilmovi.info ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. serije.online i efilmovi.info ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja bilo koje informacije objavljene unutar domena serije.online i efilmovi.info.

VEZE

serije.online i efilmovi.info ima veze na druge internet-stranice. Ove veze objavljene su u dobroj nameri. serije.online i efilmovi.info ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domena serije.online i efilmovi.info, a s kojima na ovakav način može biti povezana.

AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domenima serije.online i efilmovi.info mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. serije.online i efilmovi.info polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audiomaterijale, baze podataka i programski kod). Neovlašćeno korištenje bilo kojeg dela domena serije.online i efilmovi.info smatra se kršenjem autorskih prava i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu serije.online i efilmovi.info krši vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, ili na način da se vaši podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, imate pravo prigovora na takvu obradu te zahtevati objavu odgovora, ispravke ili brisanja podataka. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji bit će uklonjeni ili ispravljeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail preko naše kontakt stranice. Materijal poslat na ovaj e-mail će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal serije.online i efilmovi.info nema obavezu postupiti prema njima.

ODNOS S DRUGIM SADRŽAJIMA

Domena serije.online i efilmovi.info sadrži i dokumente, podatke, informacije i veze prema drugim internet-stranicama napravljenim od trećih osoba. serije.online i efilmovi.info nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet-stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući one vezane za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet-stranicama kreiranim od trećih osoba.

POLITIKA PRIVATNOSTI

serije.online i efilmovi.info u najvećoj mogućoj meri štiti privatnost svojih korisnika. serije.online i efilmovi.info se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korištenja domena serije.online i efilmovi.info te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. serije.online i efilmovi.info može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom njihovog korištenja domena serije.online i efilmovi.info ili podatke unesene u postupku registracije. serije.online i efilmovi.info obavezuje se da prikupljene privatne podatke neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. serije.online i efilmovi.info se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, osim u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. serije.online i efilmovi.info, takođe, se obavezuje da će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mere radi poštivanja pravila ove uredbe, ispunjavajući načela tehničke zaštite podataka i integrirane zaštite podataka.

Na pismeni zahtev nadležnih tela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, serije.online i efilmovi.info može tim telima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. Portal serije.online i efilmovi.info nije odgovoran ukoliko usled hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

GDPR

Voditelj zbirke ličnih podataka dužan je na moj zahtev:

  • dostaviti potvrdu o tome da li se Lični podaci obrađuju ili ne;
  •  dati obavešštenje u razumljivom obliku o Ličnim podacima čija je obrada u toku i o izvoru tih podataka;
  •  omogućiti uvid u evidenciju zbirke Ličnih podataka i uvid u Lične podatke i njihovo prepisivanje;
  •  dopuniti, izmeniti ili brisati Lične podatke ako su podaci nepotpuni, netačni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka;
  •  dostaviti izvatke, potvrde ili ispise ličnih podataka sadržanih u zbirci ličnih podataka koji se na mene odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka;

Zahtjev se može podneti u bilo koje doba putem naše kontakt stranice , a Voditelj zbirke ličnih podataka dužan je, o svom trošku, udovoljiti zahtevu u roku od 30 dana od dana primanja zahteva. Ovime potvrđujem i izjavljujem da sam upoznat/a sa svojim pravom da u celosti ili delomično povučem dozvolu.

U slučaju povlačenja dozvole u celosti, Voditelj zbirke ličnih podataka prestaće s daljnjom obradom Ličnih podataka te ih izbrisati iz zbirke ličnih podataka. U slučaju delimičnog povlačenja dozvole, dozvola se može povući bilo u odnosu na davanje Ličnih podataka bilo kojem ili svim Ovlašćenim primaocima, bilo u odnosu na iznošenje Ličnih podataka u bilo koju ili sve države, osim države mog prebivališta, podnošenjem zahteva. Posledica uskraćivanja davanja Ličnih podataka biće nemogućnost učestvovanjem u bilo kojim marketinškim i drugim promidžbenim aktivnostima, odnosno nemogućnost ostvarivanja koristi u vezi sa takvim aktivnostima.

KOMENTARI NA PORTALU

serije.online i efilmovi.info se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu. Poruke i komentari na portalu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika, redakcije ili administracije portala. Kao korisnik portala zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje ste napisali i odričete svu odgovornost portala serije.online i efilmovi.info. Kao korisnik, dužni ste poštovati privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kontakte koje ostvarite posredstvom portala.

ŠTO SU KOLAČIĆI (COOKIES) I KOJA IM JE FUNKCIJA?

Kolačići (cookies) su tekstualne datoteke koje na računar korisnika sprema web-stranica koju korisnik poseti.

Internet-preglednik ima mogućnost korištenja kolačića i ako je u njegovim postavkama uključeno njihovo korištenje, server će snimiti kolačić na korisnički računar i koristiće ga pri sledećem otvaranju iste stranice.

Kolačići omogućavaju web-stranici da sazna korisnikove željene postavke, brzo i efikasno kretanje po stranicama zahvaljujući memoriranju korisničkih odabira, opcija i omiljenih postavki.

Web-stranica može se posetiti i ako su kolačići onemogućeni, no određene mogućnosti će biti onemogućene.

KOJE PODATKE SPREMAJU KOLAČIĆI?

Kolačići obično spremaju podatke poput preferiranog jezika stranice te adrese pa tako, pri svakom sledećem otvaranju stranice, internet-preglednik šalje kolačiće koji pripadaju toj stranici i omogućava joj da prikaže informacije prilagođene korisničkim potrebama.

Kolačići mogu memorisati i lične informacije (npr. korisničko ime ili e-mail), ali one mogu biti memorisane jedino ako korisnik to omogući.

Kolačići ne mogu pristupiti informacijama koje im nisu date, a to uključuje i sadržaj korisničkog računara (poput datoteka, slika, dokumenata i sl). Svrha kolačića je dobronamerna; nisu štetni i ne mogu nositi viruse, a usmereni su na bolje iskustvo surfovanja.

KAKO ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE?

Zadane aktivnosti memorisanja i slanja kolačića nisu vidljive, no svejedno se mogu promeniti postavke korisničkog preglednika na način da korisnici sami biraju hoće li zahteve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, da pobrišu memorisane kolačiće automatski pri zatvaranju preglednika i dr.

Postavke kolačića uređuju se u web-pregledniku, a njihovim onemogućavanjem neće se moći koristiti neke od funkcionalnosti web-stranica.

KAKVI KOLAČIĆI POSTOJE?

Razlikujemo privremene i stalne kolačiće. Privremeni se uklanjaju s korisničkog računara nakon zatvaranja preglednika, a stalni ostaju memorisani na računaru nakon zatvaranja preglednika.

Takođe, razlikujemo kolačiće prve i treće strane. Kolačići prve strane obuhvataju već opisane (privremene i stalne), dok kolačići treće strane potiču od drugih partnerskih web-mesta koja gledate, a nalaze se na web-stranici koju korisnik posećuje. Pomoću njih web-stranice mogu pratiti korisničko korišćenje interneta u marketinške svrhe.

REGISTROVANI KORISNICI

Registrovanjem korisnik je obavezan proći postupak registracije, uneti istinite podatke i odabrati korisničko ime /username/ i lozinku /password/. Registrovanjem na portal pristajete na ove uslove korišćenja i na korišćenje vaših ličnih podataka u svrhe navedene u ovim pravilima korištenja.

Pojedinom korisniku može biti zabranjeno korištenje portala ili dela portala, ako se ustanovi da je kršio pravila.

Korisnik je dužan odmah prijaviti portalu serije.online i efilmovi.info neovlašćeno korišćenje njegovog korisničkog računa. Portal serije.online i efilmovi.info nije odgovoran za neovlašćeno korištenje korisničkog računa, niti za eventualnu štetu nastalu na taj način.

 

IZMENE I STUPANJE NA SNAGU

Portal serije.online i efilmovi.info zadržava pravo izmene i ažuriranja Opštih pravila korištenja u bilo kojem trenutku i neće biti odgovorni  ni za kakve posledice koje mogu proizaći iz takvih promena. Promene u skladu s Uredbom EU 2016/679, stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni serije.online i efilmovi.info.

 

 

Zadnja izmena: 23.05.2018

RSS